Kalundborg Øst Station

Som følge af politisk aftale om "Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder" af 22. maj 2015 er Banedanmark gået i gang med at undersøge en station øst for Kalundborg.
Den nye station skal dels betjene Novo Nordisk i Kalundborg beliggende syd for jernbanen med knap 5000 ansatte, men har også karakter af pendlerstation for den del af det østlige Kalundborg, som ligger nord for banen. Endvidere kan stationen på sigt medvirke til at fremme byudviklingen af området. Et byudviklingsområde i umiddelbar nærhed af såvel Kalundborg Rådhus og den kommende station er en del af kommuneplanlægningen i Kalundborg.

Det forventes, at den nye station kan være færdig i 2018, umiddelbart før den planlagte elektrificering af jernbanen forventes at starte op.

Togbetjening og station

Stationens togbetjening kan skabes på baggrund af den nuværende trafik. Der vil således køre et tog hver vej mindst en gang i timen.
Der vil blive placeret en stor parkeringsplads nord for stationen med plads til i første omgang ca. 180 biler - med mulighed for udvidelse til 240 pladser inklusiv handicappladser. Forpladsen vil desuden bestå af arealer til cykelparkering, kiss 'n' ride, buslomme, taxiholdeplads med videre. Dette vil gøre stationen til en pendlerstation for borgerne i den østlige del af Kalundborg og omegn, og vil dermed kunne medvirke til at dæmpe biltrafikken i myldretiden omkring de nuværende indkørsler til Novo Nordisk fra Hovvejen.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Kalundborg Kommune og Novo Nordisk.

Status på projektet

Banedanmark har i samarbejde med Kalundborg Kommune udarbejdet en VVM-screening af projektet til Naturstyrelsen, som har afgjort at anlæg af stationen ikke anses for VVM-pligtig.
En fælles projektorganisation med deltagelse af repræsentanter fra Kalundborg Kommune, Novo Nordisk og Banedanmark arbejder med planlægning af projektet. Der er foretaget indledende undersøgelser af beliggenheden, primært med baggrund i forventet placering af perron og perronbro, samt adgangsforhold til såvel forpladsen nord for banen som til Novo Nordisk via nødvendig adgangskontrol for ansatte.

Det forventes, at der i slutningen af slutningen af 2017 træffes politisk beslutning om teknisk detailprojektering af den nye station.