Tidsplan

Banedanmark er i fuld gang med at bygge den niveaufri udfletning ved Vigerslev Allé Station, der i fremtiden skal forbinde den eksisterende bane med den nye bane mellem København og Ringsted.

Fra sommeren 2018 kommer vi både til at støje og udføre trafikale ændringer i området, der kan være til gene for dig som nabo. Her får du en overordnet beskrivelse af det arbejde, vi udfører fra sommeren 2018 og frem til årsskiftet. 

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå ændringer i tidsplanen.

Sporarbejde frem til medio juli 2018

Frem til midten af juli vil vi i perioder udføre forskellige typer sporarbejde, der kan give støjgener for dig, der er nabo til banen. Sporarbejdet kan forekomme på alle tider af døgnet. 

Juni – medio august 2018:

Vi etablerer en støttevæg langs haveforeningerne Dan og Danshøj

Fra starten af juni og frem til august etablerer vi en såkaldt ”københavnervæg”, der skal fungere som støttevæg for den kommende banedæmning langs haveforeningerne. Støttevæggen er samtidig fundament for støjskærmen mod haveforeningerne.Støttevæggen der består af stålprofiler, vibreres ned i jorden og mellem profilerne placeres stålplader, der holder jorden tilbage. Arbejdet udføres mellem haveforeningerne Dan og Danshøj og den nye banedæmning nordvest for Vigerslev Allé Station.


8. juni – 11. juni 2018:

Vi spærrer Vigerslev Allé for trafik

For at gøre plads til to nye spor på den niveaufri udfletning, fjerner vi ét af de eksisterende spor og dermed halvdelen af den vestlige jernbanebro ved Vigerslev Allé Station. Vi udfører arbejdet fra fredag den 8. juni kl. 18:00 til mandag den 11. juni kl. 06:00. I dette tidsrum vil Vigerslev Allé være spærret for al trafik i begge retninger. Spærringen gælder også for cyklister og fodgængere. Følg skiltningen på stedet for alternative ruter.

Vi arbejder i døgndrift i hele perioden. De mest støjende arbejder forventer vi at udføre lørdag den 9. juni i tidsrummet fra kl. 08:00 til kl. 19:00 og søndag den 10. juni fra kl. 9:00 til kl. 18:00. Her skal vi blandt andet fjerne brodæk og ramme spuns i forbindelse med det nye udfletningsanlæg. 


11. juni – ultimo 2018:

Indsnævrede vejbaner på Vigerslev Allé ved stationen

Når vi har fjernet den vestlige jernbanebro over Vigerslev Allé genåbner vi vejen. Vejen vil herefter være indsnævret i perioden fra den 11. juni frem til udgangen af 2018.


December 2018:

Montage af ny jernbanebro til den niveaufri udfletning

Vi forventer, at den nye jernbanebro der skal føre den niveaufri udfletning over Vigerslev Allé er klar til at blive monteret i december 2018. I forbindelse med montagen af den nye bro vil vi igen spærre Vigerslev Allé for trafik i en kortere periode, hvorefter Vigerslev Allé igen åbnes i fuld bredde. 


Arbejdet med tilslutningen af den nye bane fortsætter til og med 2019 

Arbejdet med den niveaufri udfletning og tilslutningen af den nye bane ved Vigerslev fortsætter til og med 2019, hvor du som nabo kan forvente støj- og støvgener. Vi opdaterer tidsplanen, så snart der er nyt.

Undskyld vi støjer

Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for dig som nabo, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.