Tidsplan

Tidsplan for Jerne Station

Juni - December 2020

 

Juni

- Etablering og indretning af adgangsveje, skurby samt byggepladsfaciliteter nord og syd for banen
- Tilkørsel af materialer

Juli - August

- Ramning af betonpæle til stationens perroner på begge sider af banen 
- Ramning af spunsjern ved stationens kommende elevatorer på begge sider af banen
- Montering af perronelementer på begge sider af banen
- Etablering af belysning på perroner og øvrige områder på stationen
- Betonarbejder
- Kabelarbejde
- Drænarbejde 
- Etablering af elevatortårne inkl. teknik
- Opsætning af hegn mod banen
- Etablering af jordankre
- Skærvesupplering og sporjustering

September – Oktober

- Afvandingsarbejder
- Kabelarbejder
- Opsætning af teknikhytte og eltavler
- Opsætning af rejsekortsscannere på perronerne
- Etablering af belysning på perroner og øvrige områder på stationen

November – December

- Retablering af området nord og syd for jernbanen
- Etablering af elevatorer
- Diverse afsluttende arbejder

 Jerne Station åbner den 13. december 2020.