Nabo til arbejdet

Nabo til arbejdet


Vi gør vores bedste for at tage hensyn til dig som nabo, mens byggeriet af den nye station står på, men det kan ikke undgås, at vi støjer. Især i sommerperioden, når der skal rammes spuns og pæle til de nye perroner. 

Af hensyn til arbejdssikkerheden bipper/dytter de sporkørende maskiner og andre arbejdskøretøjer, når de sætter i gang eller ændrer retning.

Tung trafik

Der vil være en del tung trafik til og fra byggepladsen, når arbejdet er i gang. Der vil jævnligt blive transporteret materiale til og fra byggepladsen.

Støv

Når vejret er tørt, kan det støve fra selve arbejdet og fra byggepladsen. Vi bekæmper støv ved at vande, når det er varmt og tørt.

Skolebakken lukkes for trafik

Der vil i byggeperioden fra juni til september været spærret for kørende trafik på Skolebakken, da vi skal fragte byggematerialer og tungt materiel til og fra byggepladsen. Skiltning på stedet anviser den nærmeste omkørselsrute, mens vejen er spærret.
Vejen vil dog være åben for bløde trafikanter i hele byggeperioden.

Vi beklager på forhånd de eventuelle gener, vores arbejde medfører.