Banedanmarks samarbejder

Projektet 'Internet i tog' gennemføres i et samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, Hi3G og Banedanmark.

 er den myndighed, der har fået en bevilling fra staten til at etablere et stabilt netværk til mobil- og internet. Vi bruger den eksisterende masteinfrastruktur ved blandt andet at udskifte nogle af  vores nuværende master til højere og stærkere master, så teleoperatørerne  kan opsætte deres udstyr i vores master.  De steder, hvor vi ikke har en eksisterende mast, opsætter vi nye master. Udover masterne står vi for følgende:

  • adgangsveje til nye master.

  • fiberkabler for bredbåndstransmission.

  • teknikhytte der giver teleselskaberne adgang til deres jordbaserede udstyr. Det jordbaserede udstyr opfanger data fra de trådløse signaler fra antennerne i masten. Togets tagantenne opfanger signalet fra antennerne i masten, og det jordbaserede udstyr sender data via fibertransmissionskablet til antennen i masten.

  • drift og vedligehold af master, fibertransmission, adgangsveje samt teknikhytter.

 

Vi indgår bilaterale lejeaftaler med 1-3 teleoperatører pr. radiomast for 10 år. Teleselskaberne står for:

  • at installere deres udstyr i masterne blandt andet antenner, og de opsætter deres jordbaserede udstyr i teknikhytterne.
  • i samarbejde med DSB at installere signalforstærkere i togene, der gør at signalet udefra bedre kan trænge igennem toget.
  • at indgå aftaler med DSB om det nye WiFi-System, der giver brugerne en bedre oplevelse, da systemet anvender flere netværk, sammenlignet med ét i dag. Det nye system trækker det stærkeste signal fra hver teleoperatør.