Prøveramning i Laurbjerg og Lerbjerg efter påske

Banedanmark skal i forbindelse med hastighedsopgraderingen af strækningen mellem Aarhus og Langå erstatte overkørslerne på Bidstrupvej i Laurbjerg og Lyngåvej i Lerbjerg med vejbroer over jernbanen. Et broanlæg er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager, når hastigheden på strækningen sættes op. Snart går vi i gang med nye forundersøgelser.

Hvad skal vi lave?

I perioden 16.-17. april og igen i perioden 20.-22. april skal Banedanmark ramme ca. 30 betonpæle ved henholdsvis Bidstrupvej og Lyngåvej. Der er tale om prøveramning, som er et led i forundersøgelserne af jordforholdene. Resultaterne af prøveramningen vil vise, om det er muligt at reducere det samlede antal pæle, vi skal bruge i forbindelse med funderingen til broanlægget. Estimatet nu er på 2000 betonpæle. Vi forventer aktiviteter i hverdagene mellem kl. 7:00 og 18:00, og vi tilstræber, at de mest støjende arbejder foregår i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 16:00.

Vi vil i dagene op til den 16. april gøre klar til prøveramningen og desuden bruge et par dage efter den 22. april til at forlade området.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Næste fase

l efteråret vil vi komme tilbage med mere information om det egentlige broarbejde. Her er planen, at de mest støjende arbejder finder sted over en tremåneders periode i starten af 2021.

Du er også velkommen til at kontakte Banedanmark på Aarhus-langaa@bane.dk, hvis du har spørgsmål til arbejdet med jernbanen.