Opgradering af hastigheden mellem Aarhus og Langå

Banedanmark skal hastighedsopgradere jernbanen mellem Aarhus og Langå, hvilket betyder, at togene i fremtiden kan køre hurtigere på strækningen og passagererne kan spare rejsetid.

Hastighedsopgraderingen medfører, at tre overkørsler på strækningen skal nedlægges og erstattes med broer, der leder vejtrafikken over banen i stedet.

Banedanmark indbyder derfor alle berørte borgere og lodsejere til møder på brostederne, hvor projektet vil blive præsenteret.

Informationsmøderne bliver holdt:

  • Onsdag den 10. oktober 2018

Møde nr. 1 - Ny bro ved Haarvad
Møde kl. 10.00 ved Haarvadbro, 8870 Favrskov

Møde nr. 2 - Ny bro ved Lerbjerg
Møde kl. 12.00 ved Lyngå, 8870 Favrskov

Møde nr. 3 - Ny bro ved Laurbjerg
Møde kl. 14.00 ved Bidstrupvej, 8870 Favrskov

Banedanmark opfordrer til, at alle interesserede borgere og lodsejere møder op og bidrager med indsigt i de lokale forhold omkring overkørsler, broer og veje.

Yderligere information og kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes til projekteringsleder Ditte Holst Nielsen, der kan kontaktes på dhsn@bane.dk eller telefon 4032 5038.