Lyngåvej lukkes i en periode

Banedanmark er i slutfasen af brobyggeriet i Lerbjerg. Den nye vejbro skal erstatte jernbaneoverkørslen, der med broens færdiggørelse nedlægges.

 

Arbejderne med den nye vejbro i Lerbjerg går godt og følger tidsplanen med forventet afslutning i maj 2022. Et af de resterende arbejder er tilslutningen af den nye vej til den eksisterende Lyngåvej. Dette arbejde kræver at Lyngåvej lukkes for trafik i en periode på tre uger fra den 28. februar til 18. marts 2022.

Der vil i den periode være omvejskørsel af Laurbjerg-overkørslen. Omkørslen er op til 12,7 kilometer lang og tager i bil ca. 14 minutter.  

Mere info

Omkørselsruten og mere info findes i dette nabobrev udsendt den 11. februar 2022.