Forberedelser til sporfornyelse

I 2021-2022 fornyer Banedanmark sporene på den ca. 45 kilometer lange strækning mellem Århus og Langå. Samtidig bliver banen gjort klar til, at togene kan køre med højere hastighed.

 

Spor og sporskifter på strækningen skal fornys, da de er nedslidte. Forud for sporarbejdet vil der være forberedende arbejder i form af ledningsomlægninger og afvandingsarbejder. Disse arbejder begynder i oktober 2021. Samtidig udføres broarbejder på strækningen, som udføres over hele året 2021 og afsluttes i 2022.

Togene kan i dag køre med en hastighed på op til 160 km/t på strækningen. Når hastigheden på strækningen er opgraderet, bliver det muligt at køre op til 180 km/t på dele af strækningen. I hovedtræk går arbejdet ud på:

Udskiftning af skinner og sveller (85 km)
Rensning af ballast, som er skærverne i sporet (85 km)
Ny sporkasse, som er sporets underlag (11,2 km)
Udskiftning af sporskifter
To sporsænkninger ved Silkeborgvej og Hammelvej
    som forberedelsen til elektrificering af banen
Nedlæggelse af tre jernbaneoverkørsler i Favrskov Kommune
   – Lerbjerg, Haarvad og Laurbjerg. I stedet opføres broer over banen

Det skal vi lave

I oktober 2021 starter vi på de forberedende arbejder på strækningen. Vi omlægger ledninger, udfører afvandingsarbejder og anlægger depotpladser langs banen. Vi lægger nye skinner ud langs sporet ved hjælp af skinnekørende arbejdstransporter. Derudover transporterer vi på lastbiler nye sveller til vores depotpladser langs banen. I nogle områder vil der således periodevis være mere tung trafik end vanligt. Fra april 2022 udfører vi selve sporfornyelsesarbejdet på strækningen.

Vi beklager de eventuelle gener, som naboer og trafikanter i området kan opleve.

Yderligere kontakt og information

Vi vil løbende orientere om anlægsprojektet i breve, via sms og på hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail: Aarhus-langaa@bane.dk