Ekstra prøveramninger i starten af juni

Som et led i forundersøgelserne forud for de nye broanlæg i Laurbjerg og Lerbjerg udførte Banedanmark prøveramninger i uge 16 og 17. De foreløbige resultater viser, at jordforholdene ikke er ensartede nok, så vi bliver nødt til at foretage yderligere prøveramninger. Det sker i uge 23. Der er er tale om én pæl i Laurbjerg og syv pæle i Lerbjerg. I nabobrevet, som blev udsendt den 15. maj 2020, kan du læse mere om arbejderne.

Vi forventer aktiviteter i hverdagene mellem kl. 7:00 og 18:00, og vi tilstræber, at de mest støjende arbejder foregår i tidsrummet mellem kl. 8:00 og 16:00.
De ekstra prøveramninger foregår i uge 23 - i starten af juni. Ca. 14 dage senere kommer vi tilbage og foretager målinger i de to rammeområder i Laurbjerg og Lerbjerg.

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.
 

Du er også velkommen til at kontakte Banedanmark på Aarhus-langaa@bane.dk, hvis du har spørgsmål til arbejdet med jernbanen.