Besigtigelsesbog Aarhus, Favrskov og Randers Kommune

Her finder du besigtigelsesbogen i forbindelse med hastighedsopgraderingen og sporfornyelsesprojektet mellem Aarhus og Langå.

Hvad er en besigtigelsesforretning?
Det er Kommissarius ved Statens Ekspropriationer der afholder besigtigelsesforretninger for alle berørte grundejere. Banedanmark præsenterer projektet og hvad der i hovedtræk ønskes eksproprieret. Det kan for eksempel være træer på naboejendomme, der ønskes fældet, tinglysning af servitutter eller midlertidig erhvervelse af areal til adgangsveje eller byggepladser. De berørte grundejere kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger til Kommissarius eller Banedanmark. Det er Kommissarius der inviterer de berørte naboer til besigtigelsesforretning.

Ekspropriationsforretning
Efter projektet er godkendt ved besigtigelsesforretningen afholder Kommissarius ved Statens Ekspropriationer såkaldt ekspropriationsforretning.