Tidsplan

2015
Banedanmark startede arbejdet med forberedelserne til elektrificeringen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved i foråret 2015. Vi startede med at udskifte og ombygge broerne, så der nu er plads til det nye kørestrømsanlæg under dem. Samtidig opgraderede vi banen fra 120 km/t. til 160 km/t.

2016
I 2016 udførte vi ekspropriationer og ryddede bevoksning langs strækningen på Banedanmarks arealer.

2017
Vi fældede og beskar eksproprierede træer hos private lodsejere i løbet af 2017. Vi startede i den nordlige ende af banen i Køge Kommune og arbejdede os sydpå gennem Faxe og Næstved kommuner. Vi afholdt desuden ekspropriationsforretninger i løbet af året.

I efteråret 2017 gik vi i gang med prøvegravninger langs strækningen, hvor vi graver ud til de fundamenter, som de kommende elmaster skal stå på. Prøvegravningerne bliver afsluttet i foråret 2018.

2018
I 2018 går vi i gang med selve elektrificeringen af strækningen. Vi transporterer mastefundamenterne til deres placering langs banen og rammer dem efterfølgende i jorden. Herefter monteres elmasterne på fundamenterne. Afslutningsvis hænger vi køreledningerne op. Sideløbende etablerer vi de to transformerstationer, der skal være på denne strækning.

2019
Vi afslutter elektrificeringen af banen i foråret 2019. Derefter går vi igang med at elektrificere Næstved Station. Det er en forudsætning for at der kan køre el-tog på strækningen.