Vi tester det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved

Arbejdet med at elektrificere den 45 km lange togstrækning mellem Køge Nord og Næstved Nord er ved at være afsluttet. Vi tester derfor det nye kørestrømsanlæg på strækningen. Arbejdet finder sted om natten mellem den 4. og 22. marts 2019 i tidsrummet fra 22.00 til 04.30.

Lukkede stationer, perronovergange og overkørsler
Banedanmark tester det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved ved at køre med testtog på strækningen.

  • Stationer, perronovergange og overkørsler er derfor lukkede fra 18.-22. marts kl. 22.00-04.30

I den pågældende periode kan man ikke passere jernbanen via perronovergange og overkørsler hverken i bil, cyklist eller gående. I stedet skal man anvende broer eller underføringer/tunneler under banen.

Vi skilter ved stationer, perronovergange og overkørsler, så alle har mulighed for at orientere sig om situationen. Perronovergange vil desuden være bemandede fra den 18.-22. marts kl. 22.00-04.30.

For Faxe drejer det sig om overkørslerne ved:

  • Sofiendalsvej
  • Ringstedved/Tingvej, Haslev
  • Stoksbjergvej mellem Bråby og Holme Olstrup

For Køge Kommune drejer det sig om overgangene ved:

  • Strandvejen ved Hotel Niels Juel
  • Bag Haverne
  • Derudover bliver Køge Kyst-gangbroen over Køge Station lukket