Vi elektrificerer jernbanen mellem Køge Nord og Næstved

Banedanmark er i gang med at elektrificere den 45 km lange jernbanestrækning mellem Køge Nord og Næstved. De forberedende arbejder, der udføres forud for selve elektrificeringen, er afsluttet, og vi går nu i gang med selve elektrificeringen. Vi forventer at være færdige med strækningen i begyndelsen af 2019.

Sådan foregår arbejdet
I resten af 2018 arbejder vi med udlægning og ramning af mastefundamenter, opførelse af to autotransformerstationer samt opsætning af master og køreledning.

Udlægning af mastefundamenter
Den 11. maj begynder vi at lægge mastefundamenter ud langs strækningen. Mastefundamenterne opbevares på materielpladsen i Tureby, hvorfra de eftermiddage og aftener bliver læsset på togvogne og mellem 20.00 og 04.44 bliver transporteret til deres bestemmelsessted. Udlægningen af fundamenter forventes at vare 2-3 uger. 

Ramning af fundamenter
Den 22. maj begynder vi at ramme mastefundamenterne i jorden med start i Næstved og slut i Køge. Masterne står med en afstand af op til 100 meter, men i kurver står de langt tættere – ned til 10-15 meter. Ramning af en mast varer normalt ca. 20 minutter, men vi arbejder typisk op til en times tid omkring hvert mastefundament.

Opsætning af master
Når fundamenterne er rammet i jorden monterer vi masterne herpå. Monteringen af den enkelte mast varer ca. 15 minutter. Mellem Køge Nord og Næstved opsætter vi i alt ca. 800 master og fundamenter. Afslutningsvist ruller vi køreledning ud og monterer den på ophængene i masterne.

Hvornår arbejder vi?
Vi arbejder normalt langs sporet i tidsrummet

  • Søndag aftener til fredag morgener fra kl. 20.00 til 04.44
  • Enkelte weekender hele døgnet
Hvad betyder det for dig og din familie?
Vores arbejder udføres fra skinnekørende arbejdskøretøjer. Støj fra køretøjer og maskiner vil kunne høres hos de nærmeste naboer. Arbejdskøretøjerne er udstyret med lovpligtige bakalarmer og bipper derfor, når der køres frem og tilbage. I forbindelse med udlægning af fundamenter, opsætning af master og køreledning kan der forekomme moderat støj fra arbejdet.

Fundamenterne til masterne rammes i jorden. Ramningen kan både høres og mærkes hos naboerne langs banen. Arbejdet flytter sig dog relativt hurtigt, da der er op til 100 meter mellem de enkelte mastefundamenter. Da vi arbejder i aften- og nattetimerne – altså i de mørke timer vil arbejdsstedet være oplyst med projektører, hvilket kan virke generende for de nærmeste naboer.

Alle arbejdsprocesser er forholdsvis kortvarige og varer under en time hvert sted, hvorefter arbejdskøretøjerne rykker videre langs banen.

Sådan kører togtrafikken
I perioden fra 12. maj til 7. december arbejder vi søndag aftener til fredag morgener fra kl. 20.00 til 04.44. Herudover vil der være en række weekendspærringer på strækningen i forbindelse med elektrificeringen og udrulningen af Signalprogrammet på strækningen.

Før du skal rejse, anbefaler vi, at du tjekker rejseplanen.dk.

Kom til informationsmøde
Inden ramningen af fundamenterne går i gang, holder vi en række informationsmøder, hvor du kan komme og høre om vores arbejde og tale med vores byggeledelse. Det første møde bliver holdt på vores materielplads på det tidligere godsbaneareal i Tureby mandag den 7. maj kl. 16-18. Der er adgang til pladsen fra Turebyvej. Se placeringen på kortet herunder.
Kommer du i bil beder vi dig parkere på Tureby station

I den kommende tid kan du læse om informationsmøder i Næstved, Haslev og Køge på vores hjemme- og facebookside.

Mere information
Du kan også læse om anlægsprojektet på facebooksiden: Banedanmark – Elektrificering Køge Nord – Næstved.

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte vores byggeledelse på kogenord-naestved@bane.dk.