Prøvegravninger

Banedanmark elektrificerer frem til 2020 den 45 km lange enkeltsporede strækning mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificering af strækningen er en del af vores arbejde med at elektrificere store dele af det danske jernbanenet for at skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift, hvor det er muligt at køre eldrevne tog til gavn for miljøet.

I den kommende tid udfører vi prøvegravninger langs strækningen de steder, hvor vi skal sætte kørestrømsmaster op. I stedet for at grave hullerne med risiko for at ødelægge kabler, suger en skinnekørende ’støvsuger’ jorden op for at lokalisere eventuelle kabler. Hvis vi støder på kabler i jorden, bliver de omlagt. Efter markering af stedet fyldes hullet igen med jord. Senere vender vi tilbage for at ramme mastefundamenter.

Arbejdet foregår fra uge 40 til og med uge 50.
Vi arbejder i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 06.00.

Prøvegravningen og genfyldningen af hullet varer ca. ½ time. Det samlede arbejde pr. mastehul kan vare op til 3 timer pr. sted. Herefter rykker arbejdskøretøjerne videre langs banen til næste mastehul. Masterne er placeret med ca. 80 meters afstand – dog tættere i kurver og ved stationer.