Banedanmark arbejder på og omkring Køge Station

Banedanmark er i gang med at elektrificere jernbanen mellem Køge Nord og Næstved. Vores arbejde på og omkring Køge Station har været i gang siden uge 29 og fortsætter frem til uge 34. I denne periode rammer vi blandt andet fundamenter til kørestrømsmaster i jorden. Arbejdet er inddelt i områder. På kortet nederst i dette brev kan du se, hvilket område du bor i.

Som nabo til stationen vil du opleve støj, når vi rammer fundamenter i nærheden af din bolig. Banedanmark beklager de eventuelle gener, som vores arbejde medfører for dig og din familie. Vi gør opmærksom på, at rammemaskinen kun opholder sig på samme sted ca. 15-30 min, derefter rykker maskinen videre langs sporet ca. 10-50 m hver gang.

Arbejdet

  • Der rammes i område 2 den 20. august mellem kl. 20.00-05.00
  • Der rammes i område 3 og 4 i uge 33 og 34 fra ca. kl. 01.00 til kl. 05.00
  • Der rammes i område 5 den 16. august mellem kl. 20.00-05.00

For alle ugerne gælder det, at arbejdet påbegyndes natten til mandag og fortsætter hver nat indtil natten til fredag. Det vil sige fem nætter i træk.


Restarbejder i to weekender

I weekenderne uge 33 og 34 (18./19. samt 25./26. august) bliver der udført restarbejder på stationsområdet. Dette kan foregå både dag og nat. Restarbejdet omfatter alle områderne 1 til 5 med ramning og stampning af pæle, der ikke har kunnet rammes i den planlagte periode samt diverse drænomlægninger og retableringsarbejder.

Støjudbredelseskort
Hvis du er interesseret i at vide mere om støjudbredelsen, er det muligt at se detaljerede støjudbredelseskort her på hjemmesiden.

Områdekort Køge Station