Ændret udførselsmetode i Køge

Banedanmark er i gang med at elektrificere jernbanen mellem Køge Nord og Næstved. Vi arbejder på og omkring Køge Station, hvor vi blandt andet rammer fundamenter til kørestrømsmaster i jorden. Arbejdet er inddelt i områder. På kortet nederst i dette brev kan du se, hvilket område du bor i.

Som nabo til stationen kan du opleve støj, når vi rammer fundamenter i nærheden af din bolig. Vi har den seneste uge oplevet at vores arbejde på grund af de særlige jordbundsforhold i Køge har været til stor gene for en række naboer i område 3. På den baggrund har vi fra den 14. august ændret vores udførselsmetode, så den bliver mere skånsom for naboerne. I stedet for at ramme mastefundamentet hele vejen i jorden forborer vi nu, inden vi rammer, hvilket reducerer generne for naboerne.

Banedanmark beklager de gener, som vores arbejde kan medføre for dig og din familie. Vi gør opmærksom på, at rammemaskinen kun opholder sig på samme sted ca. 15-30 minutter, hvorefter maskinen rykker videre langs sporet ca. 10-50 m hver gang.

Arbejdet

  • Der rammes i område 2 den 20. august mellem kl. 20.00-05.00
  • Der rammes i område 3 og 4 i uge 34 fra ca. kl. 20.00 til kl. 05.00


    For alle ugerne gælder det, at arbejdet påbegyndes natten til mandag og fortsætter hver nat indtil natten til fredag. Det vil sige fem nætter i træk.
Restarbejder i to weekender
I weekenderne uge 33, 34 og 35 (18./19., 25./26. august samt 1./2. september) bliver der udført restarbejder. Dette kan foregå både dag og nat. Restarbejdet omfatter alle områderne 1 til 5 med ramning og stampning af pæle, der ikke har kunnet rammes i den planlagte periode samt diverse drænomlægninger og retableringsarbejder.