Vester Allé

Der etableres en ny og højereliggende 3-fagsbro ca. 15 meter nord for den eksisterende bro. Vejen tilpasses den nye bro.

Efter færdiggørelse og ibrugtagning af den nye bro, nedlægges den eksisterende bro og alle konstruktionsdele fjernes. Den eksisterende bro er derfor åben i hele anlægsperioden, og der vil ikke være behov for omvejskørsel.

Kommende fysiske aktiviteter
Der er etableret støbestillads og der pågår armeringsarbejder frem mod støbning af brodæk.Nyheder fra Aarhus Lindholm