Ørrildvej 52

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny det samme sted. Inden nedrivning etablerer vi en erstatningsvej ved Ørrildvej 43. Vejen over broen er lukket i hele anlægsperioden.