Væggedalen/Øls Fællesvej

Vi bygger en ny bro 20 meter syd for den eksisterende. Den eksisterende bro rives først ned, når den nye bro er færdig.

Kompliceret og støjende arbejde
Anlægsarbejdet på Væggedalen kommer til at foregå i perioden fra ca. den 16. december 2019 til slutningen af 2020. Vi river broen ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny bro.

Vejen forventes ikke lukket, da den nye bro bygges 20 meter syd for den eksisterende.

Læs hvordan vi opfører den nye bro:

Tegning Væggedalen

Støj
Vores arbejde kan i perioder være støjende for dig som nabo. Særligt når vi river den gamle bro ned, og når vi rammer pæle/spuns til den nye fundamenter, kan arbejdet være meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.

Byggepladsplan
Vi udfører byggepladsplanen som vist på tegningen nedenunder:
 Kort Væggedalen

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Fra ca. uge 50/51 og frem til medio februar vil der foregå byggepladsarbejder, forberedende arbejder for ramning af pæle/spunsarbejder. 
Omlægning af vejen foregår også i denne periode.
Ramning af pæle/spuns udføres i natspærringer og er meget støjende.
Opførsel af ny bro pågår derefter og vej etableres inden nedrivning af den gamle bro som er planlagt til sidst i oktober måned 2020. Meget støj må forventes.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.