Fuglesangsvej

Den eksisterende bro nedlægges. Der bliver omkørsel af Fjordvang. Gående og cyklister kan anvende underføringen 800 meter vest for den eksisterende bro.