Fjordvang

Vi river den eksisterende bro ned og erstatter den med en ny bro samme sted. Vejen fra Kærgade til Fuglsangsvej bliver lukket i hele anlægsperioden. Broen ved Fuglsangsvej anvendes til omvejskørsel. Vi bygger en midlertidig gangbro, som kan bruges af gående og cyklister i hele anlægsperioden.

Tidsplan
Vi lukker vejen, der fører Fjordvang over banen, i uge 43 (2019). I uge 49 river vi den eksisterende bro ned. Fra uge 49 (2019 til udgangen af uge 5 (2020) blive der rammet pæle i jorden i forbindelse med opførsel af den nye bro. Omkring uge 47 (2020) åbner vi den nye bro over banen.

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
Fra ca. d. 21. oktober og frem til medio december foregår der byggepladsarbejder, forberedende arbejder for nedrivning af broen samt opsætning af midlertidig gangbro. 
Omlægning af vejen foregår også i denne periode.
Nedrivning af broen foregår fra fredag den 6. december og frem til midnat den 8. december. Nedbrydningsmaskinerne er meget støjende.
Ramning af pæle begynder derefter og er også meget støjende.

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.

Se hvordan vi opfører den nye bro:
Tegning der viser udførsel af broen

Den nye bro bliver hævet ca. 1,1 meter over det nuværende niveau. Den nye bro bliver 9 meter bred.

Gangbro over banen
Vi opfører en midlertidig gangbro, så gående kan komme over jernbanen i byggeperioden. Broen er vist med rød markering på billedet herunder. Det er muligt at trække en cykel over broen. Vi etablerer også en midlertidig sti, som er vist med gul skravering.

Skitse af broen

Støj

Vores arbejde kan i perioder være støjende for vores naboer. Særligt når vi river den gamle bro ned, og når vi rammer pæle til den nye fundamenter, kan arbejdet være meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.