Fjordvang

Den eksisterende bro skal rives ned og erstattes med en ny samme sted. Vejen fra Kærgade til Fuglesangsved lukkes i hele anlægsperioden. Broen ved Fuglesangsvej anvendes ved omvejskørsel.

Vi bygger en midlertidig bro, som kan bruges af gående og cyklister i hele anlægsperioden.