Åben skurvogn

Vi holder i store dele af byggeperioden åben skurvogn på byggepladsen ved Viborgvej, hvor du kan møde byggeledelsen. Du kan få mere at vide om ombygningen, høre om, hvor langt vi er nået, og hvordan vi griber arbejdet an. Den eksisterende bro over banen på Viborgvej skal rives ned, og der bliver bygget en ny. Vi omlægger Viborgvej seks meter mod nord i forhold til den eksisterende linjeføring, og vi hæver broen med cirka halvanden meter i forhold til den gamle. På broen etablerer vi ni meter kørebane, to cykelstier, to fortove og lysregulering.

Projektet varer frem til udgangen af 2018. Byggepladsen forventes fjernet i starten af 2019.