Markvangen

Den eksisterende bro over banen, erstatter vi med en ny, højereliggende bro, som giver plads til den elektriske køretråd. 
Den nye bro udføres som en in situ støbt skrårammebro med gravede fundamenter.

Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioder. De konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus