Korsvej

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 33 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Eksisterende bro på Korsvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Den nye bro etableres forlagt ca. 17 m fra den eksisterende bro, og den eksisterende bro kan derfor bruges til afvikling af trafik i anlægsperioden. 

Anlægsarbejdet forventes opstartet januar 2022 og afsluttet december 2022.
 

Nyheder fra Fredericia Aarhus