Hørning station

Hørning station
Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvordan?
Gangbroen ved Hørning st. skal hæves i forbindelse med den kommende
elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Broen hæves 1538 mm hvorfor det være nødvendigt at hæve den eksisterende trappe i broens sydøstlige ende tilsvarende.
Ved broens nordvestlige ende skal der laves en ny trappe, som giver adgang til broen fra
det eksisterende cykelparkeringsdæk.

Der skal desuden etableres 2 nye elevatorer. En elevator placeres ved den nordvestlige
perron tæt op af cykelparkeringsdækket. En elevator placeres ved den sydøstlige perron,
umiddelbart inden trappen.

Hvad betyder det for dig?
Bil- og cykeltrafikken forventes ikke at skulle omlægges over længere tid i forbindelse med arbejderne. Der kan forventes kortvarige gener af trafikken i forbindelse med løft fra Engvej og Blegindvej, men disse vil være af få timers varighed, og vil i flere tilfælde blive udført om natten. 

I perioden hvor stibroen er lukket vil gående skulle benytte Stationsvej, som vist på figuren nedenfor
Omkørselsrute

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus