Hattingvej

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 33 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Broen, der fører Hattingvej over banen mellem Hedensted og Horsens stationer, er for lav til det kommende kørestrømsanlæg og skal derfor erstattes af en ny bro. Den nye bro bliver opført samme sted som den gamle og bliver opført efter den gamle bro er blevet revet ned. Den nye bro vil have en levetid på 120 år.

Vores arbejde
Hattingvej bliver spærret for trafik i juli 2020 og forventes åbnet igen i maj 2021. I hele anlægsperioden vil der derfor være omvejskørsel for alle trafikanter.

I den første periode udfører vi forberedende arbejder, som kan gennemføres i natspærringer. I weekenden fra den 28.-30. august 2020 er banen spærret for togtrafik. I denne weekend river vi den gamle bro ned. Efter weekenden river vi de de gamle fundamenter ned og etablerer nye. I natspærringer opsætter vi herefter stillads henover sporet, hvori vi støber nyt brodække. Når støbearbejdet er afsluttet fjerner vi igen stilladset i natspærringer. Herefter fylder vi jord omkring fundamenter og retablerer skrænterne. Inden forventet åbning af den nye bro i maj 2021, udføres ny vejbelægning og tilkobling til vejnettet.

Togtrafikken
I perioder vil der være indskrænkninger i togtrafikken. Dog vil der primært være tale om natspærringer. I en periode vil banen være spærret for togtrafik.

- 28.–30. august 2020

Hvis du planlægger en rejse med toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.