Bleldvej

20724 Bleldvej _eksisterende bro

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Eksisterende bro på Bleldvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.

Hvad betyder det for dig?
Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro, hvorfor det ikke er muligt, at opretholde trafikken på den eksisterende bro i udførelsesperioden.
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Vi forventer at den nye bro er færdig februar 2023.

Trafikomlægning Bleldvej

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus