Tidsplan for elektrificering

Elektrificering af strækningen mellem Roskilde og Holbæk

Banedanmark har installeret køreledningsanlæg på strækningen Roskilde-Holbæk. Anlægsperiode september 2020 - oktober 2021.

Sommer 2020
Mastefundamenter blev kørt til vores oplagspladser i Tølløse, Hvalsø og Holbæk 

September og oktober 2020
På oplagspladserne blev mastefundamenterne omlæsset til skinnekørende arbejdskøretøjer, hvorefter de blev fragtet til deres endelig placering

September til og med november 2020
Fundamenterne blev rammet i jorden langs banen 

November og december 2020
Masterne blev fragtet på skinnekørende arbejdskøretøjer ud til fundamenterne og monteret herpå

Januar til sommer 2021
Efter montering af køreledningsophæng på masterne, blev køretråden trukket mellem masterne 

Efterår 2021
Afslutningsvist blev anlægget testet med el-tog  

  • 2024
    De første el-tog indsættes, når Banedanmark har udrullet det nye signalsystem