Væthvej

Værhvej - eksisterende bro

 

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
For at gøre plads til køreledningerne over sporene, er det nødvendigt at øge frihøjden for vejbroen. Frihøjden øges ved at udføre en sporsænkning af begge spor. Det er i den forbindelse nødvendigt at forstærke broens fundamenter.

Hvad betyder det for dig?
Arbejdet vil som udgangspunkt ikke forstyrre trafikken over broen.

 

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm