Køge Bugt-banen

Fra foråret 2016 til udgangen af 2017 foretager Banedanmark en gennemgribende fornyelse på den travle og noget nedslidte Køge Bugt-bane:

  • Sporfornyelse mellem Hundige og Køge
  • Reparation af 26 broer mellem Hundige og Køge
  • Udskiftning af kørestrømsanlæg mellem Dybbølsbro og Køge